Búcsúzik a Campus Hungary Program

2015.09.01 | Szerző: A Szerkesztőség

2015. augusztus 31-ével zárul a Balassi Intézet által gondozott Campus Hungary Program, melynek köszönhetően több mint 10.000 hallgató és felsőoktatási munkatárs nyert mobilitási ösztöndíjat a világ 98 országába.

Megjelent a DJM 2015. évi 1-2. száma

2015.08.23 | Szerző: A Szerkesztőség

Elektronikus formában már olvasható a Debreceni Jogi Műhely XII. évfolyam 1-2. száma.

Recenzió Árva-Balázs-Barta-Veszprémi: Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1-2. című köteteihez

2015.03.18 | Szerző: Vasas Lászlóné dr.

A tankönyvet megismerve megállapítható, hogy a jogi oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges területet alaposan és kellő tudományos részletességgel bemutató munkát tart az olvasó a kezében, amely nem korlátozódik pusztán a jogszabályok száraz és sablonszerű bemutatására, hanem külön kitér az egyes szabályozások alakulásának történelmi és társadalmi indokaira, a korábbi és a hatályos szabályok értékelésére és az utolsó fejezetben a jövőbeli lehetséges fejlődési irányára. A könyv arányosan tartalmazza a történelmi, elméleti, rendszertani és a hatályos jogszabályokon alapuló ismeretanyagokat, mindezt átlátható jól strukturált, az értő tanulást elősegítő módon teszi.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a kezdet évfordulójára emlékezett

2014.11.10

1914. október 20-án indult az egyetemi jogászképzés a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemen. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a kezdet évfordulójára emlékezett 2014. november 6-7. napján.

Az új Polgári Törvénykönyv kommentárjainak bemutatása

2014.08.11 | Szerző: Szikora Veronika

2014. március 15-én hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.). A jogi szakkönyvek piacon több kommentár jelent meg az új Ptk.-hoz kapcsolódóan, az alábbiakban három jelentős kiadványt mutatunk be.

Recenzió Árva-Balázs-Barta-Veszprémi: Helyi önkormányzatok című kötetéhez

2015.03.18 | Szerző: Vasas Lászlóné dr.

A nem szakavatott olvasót sem kell meggyőzni arról, hogy a helyi önkormányzatoknak meghatározó befolyása van mindannyiunk életére, hétköznapjaink és ünnepeink hangulatára, életminőségünk alakulására, komfortérzetünkre. Ezért valószínűsíthető, hogy a helyi önkormányzatokról szóló információk jelen olvasmányos, közérthető gyűjteménye várhatóan olyan élénk érdeklődést fog kiváltani a helyi közélet dolgai iránt érdeklődő olvasók részéről, mint egy jó könyv. Az egyetemi hallgatók esetében ez a kötet egy-egy zárthelyi dolgozatra és kollokviumra való felkészülés nélkülözhetetlen eszköze lesz, amely az egyes fejezetek végén a kapcsolódó dokumentumok internetes elérhetőségének jelzésével, további segítséget nyújt a hallgatóknak az ismeretek elsajátításához.

Megjelent a DJM 2014. évi 3-4. száma

2014.12.30 | Szerző: A Szerkesztőség

Elektronikus formában már olvasható a Debreceni Jogi Műhely XI. évfolyam 3-4. száma.

Az Opten Kiadó gondozásában megjelent Ptk. Nagykommentárjának kötetbemutatója – a rendezvény ismertetése és a Kommentár rövid ismertetése

2014.08.14 | Szerző: Szikora Veronika

Az Opten kiadó képviselői, a szerzők és a jogászi szakma jeles képviselői összegyűltek a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében 2014. június 25-én, hogy megünnepeljék ezt a jeles alkalmat. Ződi Zsolt, Opten Informatikai Kft. jogi kiadói igazgatója nyitotta meg a rendezvényt a jelenlévők köszöntésével. Osztovits András (a Kúria bírája, a Károli Gáspár Református Egyetem docense), a kötet főszerkesztője mellett a Magyar Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke is méltatta a kommentárt.

Konferencia-ismertetés: „A felelősség új dimenziói a magánjogban” – Budapest, 2014. június 27-28.

2014.07.10 | Szerző: Szikora Veronika

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Római Jogi Tanszéke, Polgári Eljárásjogi Tanszéke, valamint a Magánjogi Oktatók Egyesülete 2014. június 27-28-án rendezte meg „A felelősség új dimenziói a magánjogban" című konferenciáját Budapesten, a Magyarországi Református Egyház Abonyi utcai Zsinati épületében.