1_2_2017

Debreceni Jogi Műhely

XIV. évfolyam, 2017/1-2. szám

 

Tanulmányok

 

Barta Attila – Jakab Viktória: Új kihívások a középszintű államigazgatásban 2016-tól napjainkig – A területi kormányhivatalok és járások továbbfejlesztésének főbb lépései és iránya (New Challenges in the Middle Level of State Administration from 2016. The Major Steps of Territorial Government Office’s Development) (Terjedelem: 39070 leütés)

Csizmadiáné dr. Pethő Tímea: A szülői felügyeleti jog megszüntetésének hatályos jogi szabályozása a Polgári Törvénykönyvben (Prevailing regulation of the termination of parental control under the Civil Code) (Terjedelem: 28277 leütés)

Hámori Antal: A felszolgálási díj szabályozásáról az alapvető jogok biztosának eljárása kapcsán (Information about the regulation of service charges in relation to the procedure of the Commissioner for Fundamental Rights) (Terjedelem: 57655 leütés)

Juhász György: Az orvos gyógyító tevékenységének büntetőjogi vonatkozásai (The criminal liability of the medical doctor) (Terjedelem: 43544 leütés)

Mocsáry Eszter: Gyermekkorú bűnelkövetők és áldozatok (Child Offenders and Victims) (Terjedelem: 46307 leütés)

 

Hallgatói tanulmányok

Antal Zsófia: Az új Btk. időbeli hatálya az egyes általános részi rendelkezések tükrében (The temporal scope of the new Criminal Code in context of provisions of the General Part) (Terjedelem: 34678 leütés)

Balogh Sándor: A zárt ajtókról nyíltan – Avagy vannak-e persona non grata-k a büntetőeljárás keretei között végzett igazságügyi pszichológiai szakértői vizsgálatokon? (Honestly about the Closed Doors - Do Persona Non Gratas Participate in the Psychological Expert Examinations in the Criminal Procedure?) (Terjedelem: 21934 leütés)

 

 

Jelen számunkat Szikora Veronika szerkesztette. A technikai szerkesztésben Török Éva közreműködött.